Profesjonalna pomoc dla Twoich finansów

Dowiedz się więcej

GCM Global Collection sp. z o.o. sp.j., ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000544878,
NIP 5223023532, REGON 360846502.

Pozbądź się zadłużenia

Masz dług? Pomożemy Ci sobie z nim poradzić.

Nie unikaj kontaktu

Z doświadczenia wiemy, że rozmowa jest najlepszym sposobem na rozwiązywanie problemów. Jesteśmy otwarci na współpracę, przedstawiamy najlepsze rozwiązanie dla każdej ze stron, zarówno dla Państwa, jak i dla nas, ponieważ każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Unikanie rozmowy o posiadanym długu nie jest dobrym wyjściem z sytuacji. Zawarcie porozumienia to najlepszy sposób na polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia.

Pamiętaj o weryfikacji danych

Nasi pracownicy muszą mieć pewność, że rozmawiają z odpowiednią osobą, dlatego potwierdzą Twoją tożsamość zadając dodatkowe pytania m.in. o numer PESEL, datę urodzenia, adres korespondencyjny i numer umowy. Twoje dane osobowe są używane jedynie na potrzeby spółki GCM Global Collection sp. z o.o. sp.j. i są w pełni chronione

Bądź rzetelny

Dokonaj wpłaty zgodnie z ustaleniami. Jeżeli z przyczyn losowych nie możesz tego zrobić w umówionym terminie, zadzwoń w celu uzgodnienia nowego możliwego terminu spłaty. Pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować. Z pewnością uzyskasz pomoc w wyjaśnieniu swoich wątpliwości.

Pytania i odpowiedzi

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 • Kim jest wierzyciel i czym jest zobowiązanie?

  Wierzyciel to osoba fizyczna lub prawna, uprawniona na podstawie powstałego zobowiązania do otrzymania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od dłużnika. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien je spełnić. Zobowiązanie jest zatem stosunkiem prawnym, którego stronami są wierzyciel i dłużnik. Zobowiązanie z pozycji dłużnika określa się jako dług, ze strony wierzyciela zaś jako wierzytelność.

 • Kim jest nowy wierzyciel (wtórny)?

  Wierzyciel wtórny to podmiot, na którego wierzyciel pierwotny – Pożyczkodawca - przeniósł dług wynikający z umowy pożyczki.

 • Jakie uprawnienia ma wierzyciel wtórny?

  Wierzyciel wtórny ma takie same uprawnienia w dochodzeniu wierzytelności, jak wierzyciel pierwotny. Może zatem prowadzić np. windykację metodami polubownymi lub też pozwać dłużnika do sądu i przeprowadzić postępowanie egzekucyjne. Dług przejmowany jest ze wszystkimi naliczonymi przez wierzyciela pierwotnego odsetkami i dodatkowymi kosztami wynikającymi z przeprowadzonej przez niego windykacji. Ponadto wierzyciel wtórny ma prawo nadal od długu naliczać odsetki umowne lub ustawowe.

 • Jaka jest podstawa prawna sprzedaży długu?

  Podstawę prawną sprzedaży długu stanowią art. 535 - 555 Kodeksu Cywilnego. Taka sprzedaż prowadzi do zmiany wierzyciela i nie wymaga zgody dłużnika, chyba, że inaczej zastrzeżono w umowie. Tym samym sprzedaż długu, zgodnie z przepisami, może się odbyć bez wiedzy i zgody osoby zadłużonej.

 • Dlaczego zmienił się wierzyciel?

  W momencie, w którym dotychczasowy wierzyciel uzna, że nie chce już dłużej czekać i upominać się o spłatę zaległości, może wystawić to zadłużenie do sprzedaży. Robią tak banki, firmy pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe i inne instytucje. Sprzedają długi swoich klientów firmom zarządzającym wierzytelnościami. Jest to mechanizm przewidziany przez przepisy prawa.

 • Kim jest GCM Global Collection sp. z o.o. sp.j.?

  GCM Global Collection sp. z o.o. sp.j. to firma, której przedmiotem działalności jest zarządzanie wierzytelnościami oraz windykacja należności, zarówno na drodze przedsądowej jak i sądowej oraz egzekucyjnej.

 • Na jaki rachunek należy dokonywać spłaty zobowiązania po sprzedaży wierzytelności?

  W dalszym ciągu spłaty wierzytelności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy pierwotnego wierzyciela z równoczesnym określeniem w tytule przelewu numeru pożyczki: „spłata pożyczki numer XXXXXXXXX”. Na mocy odrębnego porozumienia pierwotny wierzyciel dokona rozliczenia dokonanej przez Państwa płatności z GCM Global Collection sp. z o.o. sp.j.

 • Kto dokonuje zawiadomienia dłużnika o sprzedaży wierzytelności - zbywca, czy jej nabywca?

  W razie dokonanej cesji wierzytelności zawiadomienia dłużnika o sprzedaży wierzytelności przesyłane jest przez nabywcę GCM Global Collection sp. z o.o. sp.j. Zawiadomienie wysyłane jest drogą elektroniczną na podany przez dłużnika adres email.

Kim jesteśmy

Poznaj nas lepiej


Jesteśmy firmą, która zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami oraz windykacją należności. Oferujemy wsparcie dla osób zadłużonych. Każdego traktujemy indywidualnie, jesteśmy otwarci na współpracę i staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla każdej ze stron.

Jako firma działająca w zgodzie z przepisami prawa i normami etycznymi zapewniamy profesjonalną pomoc przy odzyskiwaniu wiarygodności finansowej. Zasady, którymi się kierujemy pozwalają na wypracowanie indywidualnych rozwiązań. Oferujemy profesjonalne doradztwo na wyciągnięcie ręki.

Wychodząc naprzeciw Twoim potrzebom,proponujemy Ci spersonalizowany harmonogram spłat dopasowany do Twoich możliwości. Klarownie przedstawiony plan spłat to przejrzysta i czytelna droga do wyjścia z długów.

Zadzwoń do nas, a na pewno znajdziemy rozwiązanie! Formularz kontaktowy oraz numer telefonu znajdziesz w zakładce Kontakt.

Skontaktuj się z nami.

Chętnie pomożemy!


GCM Global Collection sp. z o.o. sp.j.
(poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00)

221 333 870

kontakt@globalspj.pl

Dane spółki:

 • GCM Global Collection sp. z o.o. sp.j.
 • 02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 56
 • NIP: 5223023532 REGON: 360846502

Formularz kontaktowy

(*) - Pola wymagane